logo120

КОРПОРАТИВНА ПРАКТИКА

До господарських судів віднесено справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, що пов’язані зі створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цього товариства, крім трудових спорів.

З аналізу судової практики розгляду такої категорії справ слідує, що найчастіше корпоративні спори зводяться до захисту корпоративних прав і визнання недійсними протоколів і інших установчих документів суб’єкта господарювання.

У корпоративній сфері наші юристи надають наступні послуги:

 • консультування по питаннях входу на український ринок і вибору оптимальної організаційно – правової форми ведення бізнесу в Україні;
 • підготовка проектів документів для створення, реєстрації юридичних осіб (компаній);
 • реєстрація юридичних осіб різних організаційно – правових форм, а також відособлених підрозділів, представництв іноземних компаній;
 • юридичний супровід корпоративної реструктуризації бізнесу, розробка оптимальних варіантів і юридичний супровід процесу реструктуризації, а також ліквідації підприємств;
 • консультації з питань зміни законодавства, яке регулює діяльність акціонерних товариств;
 • підготовка скликання і проведення загальних зборів акціонерів (учасників);
 • юридичний супровід операцій купівлі – продажу корпоративних прав;
 • консультації стосовно виключення учасника з господарського товариства, розробка і редагування статутних документів товариства;
 • юридичний аудит компаній;
 • представництво інтересів клієнтів при вирішенні корпоративних спорів в судах.

СІМЕЙНА ПРАКТИКА

Для будь – якої людини, у тому числі й успішного підприємця, родинні цінності ніколи не були пустим звуком. Сім’я завжди залишається на першому місці, саме для своїх рідних і близьких розвивають бізнес, для дітей і онуків створюють нові компанії та напрямки господарських практик.

Проте в сім’ї, як і в бізнесі, бувають «чорні» смуги, з поділом спадку і досить не мирними розлученнями ми стикаємося щодня. Захистити себе від негативних емоцій і наслідків таких суперечок можливо шляхом залучення професійної юридичної допомоги.

Юристи нашої компанії надають наступні послуги у сфері спадкового і сімейного права:

 • консультації з усіх питань спадкового права;
 • юридичний супровід процедури оформлення спадку;
 • юридичний супровід спадкових спорів;
 • відновлення термінів прийняття спадку;
 • визнання заповітів недійсним;
 • визнання права на спадок в судовому порядку;
 • оскарження розмірів частки у спадковому майні;
 • участь юристів в переговорах при врегулюванні спадкових спорів;
 • юридичний супровід при розірванні шлюбу, у тому числі з іноземними громадянами;
 • юридична допомога при розподілі спільного майна подружжя;
 • юридична допомога при стягненні аліментів (заборгованості по аліментах);
 • юридична допомога при визнанні місця проживання дитини;
 • консультація відносно позбавлення батьківських прав;
 • встановлення факту проживання однією сім’єю (цивільний шлюб);
 • складання шлюбних договорів та інші.

ПОДАТКОВА ПРАКТИКА

Не дивлячись на податкову реформу минулого року, неврегульованою залишилося велика кількість питань, вирішити ж деякі проблеми можливо лише шляхом глибокого аналізу судової практики.

Фахівці нашої компанії застосовують індивідуальний підхід до кожної ситуації, яка склалася у клієнта.

Всі документи піддаються детальному вивченню та аналізу. Судова справа, в якій бере участь клієнт, розглядається в розрізі практики адміністративних судів в аналогічних спорах.

У сфері податкового права фахівці нашої компанії надають наступні послуги:

Оскарження в суді повідомлень – рішень податкових органів про притягнення організації до податкової відповідальності:

 • аналіз рішення про призначення податкової перевірки, акту перевірки і підготовка заперечень на акт;
 • аналіз рішення про притягнення до податкової відповідальності і підготовка заяви про оскарження акту податкового органу;
 • подача адміністративного позову до суду;
 • подача клопотання про забезпечення адміністративного позову;
 • участь у судових засіданнях;
 • підготовка і подача зауважень на протокол судового засідання;
 • складання і подача апеляційної і касаційної скарги на рішення, постанову або ухвалу суду.

Оскарження бездіяльності податкових органів, що виражається в ухиленні від повернення надмірно сплачених сум податків:

 • підготовка заяви до податкової інспекції про повернення надмірно сплачених сум податків;
 • підготовка і подача скарги на бездіяльність податкової інспекції у вищестоящий податковий орган;
 • підготовка заяви до суду про оскарження бездіяльності податкового органу, повернення (перерахуванні) надмірно сплачених сум податку і відсотків за невчасне повернення;
 • складання розрахунку вимог;
 • подача заяви до суду;
 • участь в судових засіданнях;
 • підготовка і подача зауважень на протокол судового засідання;
 • складання і подача апеляційної і касаційної скарги на рішення, постанову або ухвалу суду;
 • отримання виконавчого листа;
 • пред’явлення виконавчого листа до виконання.

КРИМІНАЛЬНА ПРАКТИКА

Ведення бізнесу, як відомо, справа ризикована. «Корпоративні війни» часто призводять до того, що колишні партнери ініціюють порушення кримінальних справ проти своїх ще вчорашніх компаньйонів.

В процесі господарської діяльності не поодинокі випадки порушення кримінальної справи за заявою державного органу, наприклад при ухиленні від сплати податків, ведення бізнесу без належного дозволу і т.п., що загрожує, у тому числі, і конфіскацією всього майна.

Не варто забувати, що захист в кримінальній справі буде тим ефективнішим, чим раніше клієнт або його родичі звернуться до адвоката.

Фахівці нашої компанії надають в цій сфері наступні послуги:

 • правовий консалтинг у сфері кримінального права і процесу;
 • забезпечення захисту інтересів постраждалого, підозрюваного, обвинуваченого в правоохоронних органах на стадії дізнання і досудового слідства;
 • оскарження незаконних дій правоохоронних органів у встановленому законодавством порядку;
 • захист інтересів постраждалого, підсудного під час судового розгляду справи;
 • забезпечення апеляційного і касаційного оскарження незаконних судових рішень і вироків;
 • допомога у формуванні доказової бази, визначенні стратегії захисту інтересів клієнта, тактики ведення судової справи.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

З прогресом інтернету та інформаційних технологій в цілому, авторське право перестало встигати за розвитком авторських відносин.

З кожним днем з’являються нові види об’єктів авторського права, а також нові форми поширення об’єктів інтелектуальної власності.

На жаль, не всі автори реєструють свої творіння безпосередньо після створення, в результаті чого втрачають мільйонні доходи, а в деяких випадках і авторство, через незнання і не застосування законодавства.

З метою захисту інтелектуальної власності від незаконного використання фахівці нашої компанії надають такі послуги:

 • юридичні консультації про можливі варіанти захисту прав інтелектуальної власності;
 • юридичні консультації щодо оподаткування доходів від інтелектуальної власності;
 • юридична допомога при реєстрації прав інтелектуальної власності та авторських прав;
 • захист прав інтелектуальної власності в суді;
 • захист інтересів клієнта в державних органах реєстрації прав на об’єкти інтелектуальної власності;
 • складання та юридичний супровід підписання договорів комерційної концесії (франчайзингу);
 • складання інших договорів про передачу майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності.

АНТИМОНОПОЛЬНА ПРАКТИКА

Монополізація господарської діяльності та підприємницька конкуренція давно перестали бути предметом обговорення лише в професійній сфері. Діяльність антимонопольних органів все частіше привертає увагу простого населення.

Захист і вжиття заходів проти монополізму стають реальними передумовами економічної реформи в цілому.

Однак для підприємців державний контроль в антимонопольній сфері часом стає непосильним перешкодою для подальшої діяльності.

Принцип свободи підприємницької діяльності повністю перекривається принципом неприпустимість недобросовісної конкуренції.

Захистити свій бізнес і зберегти вільну конкуренцію і нормальну господарську діяльність допоможуть фахівці нашої компанії, які розроблять всі можливі правові позиції розвитку підприємництва, вкажуть на потенційні ризики і запропонують професійні юридичні рекомендації ведення бізнесу.

Юристи нашої компанії надають такі послуги:

 • захист та представництво інтересів клієнтів в антимонопольних органах;
 • консультування з питань та юридичний супровід при концентрації суб’єктів господарювання;
 • отримання попередніх висновків в антимонопольних органах;
 • представництво інтересів в суді в разі порушення справи про порушення антимонопольного законодавства;
 • правова допомога у вирішення конкурентних суперечок;
 • правовий захист від нелегального використання торгових марок, комерційних найменувань, рекламних матеріалів.